مقالات

کمک فرایند

کمک فرایند

کمک فرایند یک اصطلاح کلی برای کلاس‌های مختلفی از مواد شیمیایی است که برای بهبود فرایندپذیری و ارتقاء این خاصیت در مولکول‌های سنگین پلیمری استفاده می‌شوند. کارکرد اصلی کمک فرایند ...

ضد مه گرفتگی

ضد مه گرفتگی

عامل ضد مه گرفتگی، مواد شیمیایی هستند که از متراکم شدن آب به صورت قطرات کوچک بر روی سطوحی مانند شیشه و تشکیل مه جلوگیری می‌کنند. اولین بار ناسا از ...

مونو فلامنت

مونو فلامنت

مونو فلامنت از ذوب مواد پلیمری و عبور دادن ماده ذوبی از داخل سوراخ‌های کوچک تولید می‌شود. در نهایت این الیاف نازک را به بهم می‌پیچانند و ضخامت‌های مختلفی از ...

نیروی واندروالسی

نیروی واندروالسی چیست؟

یوهانس واندروالسی اولین بار در سال ۱۸۷۳ وجود نیروهای کشش بین مولکولی در میان مولکول های گاز را مطرح نمود، به نظر واندروالس مجموع این نیروها در کنار یکدیگر موجب انحراف یک ...

هایمپک

هایمپک

هایمپک، High Impact polystyrene، یک ترموفرمر (ماده شکل گرفته با گرما) ارزان و همه کاره‌ است که به دلیل وزن کم و قابلیت چاپ آسان روی آن، شناخته می‌شود. به ...

عامل سازگارکننده

عامل سازگارکننده

عامل سازگارکننده یک ماده شیمیایی است که نقش افزایش چسبندگی یا قدرت بخشیدن به پیوند موجود در سطح الیاف و زمینه پلیمری را برعهده دارد. عامل سازگارکننده به صورت شیمیایی، ...