مستربچ آنتی فاگ یا ضد شبنم

اختلاف درجه حرارت در داخل و خارج یک محیط، بسته بندی مواد غذایی و یا پوشش گلخانه ای، تراکم بخار آب در سطح داخلی به شکل قطره فیلم شفاف ایجاد شده که به مه معروف است. مه گرفتکی موجب کاهش انتقال نور و درنتیجه رشد کندتر گیاه در گلخانه و وضوح کمتر در بسته بندی مواد غذایی می شود برای این منظور از مستربچ آنتی فاگ استفاده می شود. 

همچنین گیاهان با توجه به اثر لنز (در گلخانه) آسیب دیده شده و مواد غذایی و محصولات کشاورزی از چکیدن  قطرات آب فاسد می شود. ماده افزودنی ضد مه برای جلوگیری از چنین مشکلاتی به مواد ساختار فیلم اضافه می شود. سازگاری کنترل شده  مواد افزودنی آنتی فاگ باعث ایجاد لایه ای در سطح فیلم می شود ، در نتیجه زاویه تماس کاهش میابد و سطح گسترده آب به عنوان یک فیلم نازک مانع از تغییر شکل قطرات می شود.

در سال های اخیر استفاده از فیلم های پلیمری به دلیل دارا بودن خواص مطلوب، شفافیت و هزینه مناسب برای استفاده در پوشش گلخانه و نیز بسته بندی محصولات مختلف از جمله مواد غذایی کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.

مستربچ آنتی فاگ

مستربچ آنتی فاگ چیست؟

یکی از چالش های موجود در زمینه کاربرد فیلم های پلیمری، تولید مه ( یا شبنم)  است. تشکیل مه ناشی از میعان بخار آب روی سطح می باشد. در فیلم های گلخانه ای یا بسته بندی مواد غذایی به دلیل وجود رطوبت بالا، این پدیده محتمل تر است. در حقیقت به دلیل وجود نوسانات دمایی بخار آب به صورت قطراتی بر روی سطح فیلم تشکیل می شود. این قطرات به دلیل تفاوت کشش سطحی آب با پلیمر ناقطبی تشکیل دهنده فیلم، بر روی سطح آن باقی می مانند. وقوع پدیده مه گرفتگی و تجمع قطراب آب روی سطح فیلم، با کاهش انتقال نور و نیز ایجا اثر لنز، منجر به تداخل در فرآیند رشد گیاه در گلخانه،  تخریب و آسیب دیدن محصولات و نیز کاهش وضوح در بسته بندی مواد غذایی می شود. با کمک مستربچ آنتی فاگ شما می توانید کیفیت محصولات خودتان را تازه نگهداری نمائید.

این لایه های آب از طریق کانال های تخلیه آب، از سطح فیلم تخلیه شده در نتیجه ممانعتی برای عبور نور ایجاد نمی شود و نیز از ریزش قطرات آب بر روی محصول و تخریب آب جلوگیری می شود. افزودنی ضد مه عمدتا به صورت مستربچ آنتی فاگ در ترکیب و فرمولاسیون فیلم استفاده می شود.  غلظت این ماده به دلیل مهاجرت افزودنی به سطح و تمایل آن به حل شدن در آب به مرور زمان کاهش می یابد، در نتیجه عملکرد آن تضعیف می شود. به همین دلیل تولید کنندگان فیلم های پلیمری باید میزان بهینه ای از این افزودنی را در طراحی فرمولاسیون خود در نظر بگیرند. 

در صنعت کشاورزی نیز تشکیل مه مانع دریافت نور کافی به گیاهی و در نتیجه کاهش رشد گیاهان و کیفیت محصول می‌شود. در بعضی موارد حتی از بین رفتن بافت گیاهان مشاهده شده است. امروزه مواد مختلف با خاصیت ضد مه‌گرفتگی، جهت تولید فیلم و جلوگیری از ایجاد بخار و رطوبت در لایه داخلی بسته بندی مواد غذایی و پوشش‌های گل خانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در صورتی که از ترکیبات ضد مه استفاده شود، انرژی سطحی فیلم تا جایی افزایش می‌یابد که با انرژی سطحی قطرات آب به تعادل برسد و منجر به کاهش زاویه تماس مایع و سطح جامد (لایه)، تسهیل ادغام قطرات آب مجاور با هم‌دیگر و در واقع تشکیل لایه پیوسته و نازک آب روی فیلم شود. وجود این لایه مانع چکه کردن قطعات بزرگ به پایین می‌شود. همچنین کاهش بازتاب نور برخوردی در داخل قطرات آب موجود در این لایه، موجب شفافیت فیلم پلاستیکی می‌شود.

مزایا استفاده از مستربچ آنتی فاگ چیست؟

همان طور که قبلا اعلام کرده ایم شبنم یا مه برای گلخانه ها و محیط های که هوای بیرون و داخل محیط یکی نمی باشد ممکن است اتفاق بیفتد و باعث شود که محصولات شما خراب شوند از این رو با استفاده از مستربچ آنتی فاگ می توانید از این قضیه جلوگیری کنید. مزایای استفاده از این مستربچ این گونه می باشد.

مستربچ آنتی فاگ

حفظ کیفیت مواد غذایی برای مدت زمان طولانی و جلوگیری از فاسد شدن محصولات غذایی یکی از مهم ترین مزایای استفاده از این مستربچ می باشد. شفافیت کامل بسته بندی مواد غذایی و هم چنین بهبود انتقال نور در فیلم های کشاورزی و کمک به رشد بهترین گیاهان می باشد.جلوگیری از آسیب به محصولات گلخانه ای نیز یکی از این مزایای استفاده از این نوع مستربچ است.

کاربردهای مستربچ آنتی شبنم

به طور اساسی، عوامل آنتی فاگ زاویه تماس بین آب و سطح پلیمر را کاهش می‌دهند. اگه ترشوندگی کامل رخ ندهد منجر به تشکل مایع به صورت قطره روی سطح می‌شود. اگر زاویه تماس به اندازه کافی کم شود، سپس ترشوندگی کامل رخ می‌دهد. از مستربچ آنتی فاگ در صنایع مختلفی استفاده می شود که به صورت زیر می توانیم معرفی کنیم. بسته بندی صنایع غذایی، بسته بندی در صنایع دارویی و داروسازی،  فیلم های گلخانه‌ ای، فیلم های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

در این محتوا در مورد مستربچ آنتی فاگ اطلاعات لازم را ثبت نموده ایم. همچنین با مزایا و کاربردهای آن آشنا می شوید.