آکریلونیتریل-بوتادی ان- استایرن(ABS)

ABS یک گزینه مناسب برای بسیاری از کاربردهای ساختاری متنوع به دلیل خواص فیزیکی متعدد زیر است.

استحکام بالا

مقاومت خوبی در برابر ضربه ، حتی در دماهای پایین

خواص عایق بندی مناسب

قابلیت جوشکاری خوب

سایشی خوب و مقاومت در برابر کرنش

ثبات ابعادی بالا (مکانیکی قوی و پایدار با گذشت زمان)

روشنایی سطح بالا و ظاهر عالی سطحی

برای اطلاع از قیمت مستربچ کلیک کنید.

ABSبه دلیل طبیعت سخت و زمختش خواص میکانیکی عالی، نظیر استحکام ضربه ای خوب از خود نشان میدهد. ABS درجه بالایی از کیفیت سطح را داراست. جدای از این خصوصیات ، آکریلونیتریل بوتادین استایرن خاصیت عایق الکتریکی خوبی نیزدارد.

خواص شیمیایی ABS:

مقاومت بسیار خوبی در برابر اسید رقیق و قلیا ها

مقاومت متوسط در برابر هیدروکربنهای آلیفاتیک

مقاومت ضعیف در برابر هیدروکربن های معطر)آروماتیک) ، هیدروکربن های هالوژنه و الکل ها