تماس با ما

تهران، شهرستان ری، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار زکریای رازی، کوچه سوم سمت راست، قطعه ۱۴۸ TD کدپستی: ۱۸۳۴۱۷۹۷۷۳

۰۲۱۲۲۹۲۷۶۱۹

۰۲۱۲۶۴۱۳۰۷۸

info@ariyamasterbatch.com

تغییر زبان
سبدخرید