درباره ما

خلاصه ای از تاریخچه شرکت

۱۳۵۹

تاسیس و موسس حاج اکبر دادخواه

۱۳۶۰-۱۳۷۰

واردات و فروش انواع مستربچ-موادهای پلیمری-پیگمنت های رنگی-انواع افزودنیهای پلاستیک تحت برند رنگ کوثر.

۱۳۷۰-۱۳۸۵

تاسیس شرکت نام آوران رنگدانه آریا تحت برند آریامستربچ.

۱۳۸۶-۱۳۸۷

تولید انواع مستربچ در پایه های پلیمری خاص و دریافت لوح های سیاسی تشویق نامه ها از وزارت صنایع و معادن تحت برند آریا مستربچ.

۱۳۸۷-۱۳۹۰

گسترش تولید انواع مستربچ با ظرفیت سالانه ۳۶۰۰ تن درسال و ابداع مستربچهای خاص در پایه های پلیمری مختلف-تحت برند آریامستربچ.

۱۳۹۰-۱۳۹۲

گسترش تولیدات براساس آخرین متدهای کالرمچینگ در تمامی پایه های پلیمری و باحداقل میزان سفارش تحت برند آریامستربچ.

۱۳۹۲-۱۳۹۵

گسترش تولیدات براساس نیاز بازار و بهبود مستمر کیفی تولیدات و دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت برای تولیدات مستربچهای دارویی و غذایی تحت برند آریا مستربچ آندیا.

۱۳۹۵-۱۳۹۸

تاسیس کارخانه جدید و افزایش ظرفیت تولید با راه اندازی جدید ترین ماشین آلات تولیدی مستربچ وکامیانه از ۳۶۰۰ تن در سال به بیش از ۱۲.۸۰۰ تن در سال.

۱۳۹۸-۱۴۰۰

تامین صد درصدی مصرف مستربچ داخلی و گسترش بیش از پیش بازارهای صادراتی.

7300تولیدات سالیانه
80نوع شید رنگی
2900نوع شيد رنگی در كليه پايه های پليمری
تغییر زبان
سبدخرید