پلی پروپیلن ، رزین مصنوعی(سنتزی) است که توسط پلیمریزاسیون پروپیلن ساخته شده است. یکی از خانواده های مهم رزین های پلی الیفین ، پلی پروپیلن در بسیاری از محصولات پلاستیکی قالب بندی شده یا اکسترود شده است که در آن مقاومت ، انعطاف پذیری ، وزن سبک و مقاومت در برابر حرارت مورد نیاز است. یکی از خانواده های مهم رزین های پلی اولفین ، پلی پروپیلن در بسیاری از محصولات پلاستیکی قالب بندی شده یا اکسترود شده است که در آن مقاومت ، انعطاف پذیری ، وزن سبک و مقاومت در برابر حرارت مورد نیاز است. همچنین برای درهم تنیدن الیاف  در منسوجات صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.پروپیلن همچنین با اتیلن می تواند پلیمریزه شود تا یک کوپلیمر اتیلن-پروپیلن الاستیک تولید کند.