پلی اتیلن (PE) یکی از متداول ترین پلیمرهای سنتزی برای محصولات صنعتی و تجاری با  تولید سالانه بالغ بر میلیون ها تن است. PE متعلق به خانواده پلی اولفین ها است و بر اساس میزان تراکم و انشعاب آن طبقه بندی می شود.

متداول ترین انواع پلی اتیلن عبارتند از:

نمونه های شاخه دار

– پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE)

– پلی اتیلن با چگالی کم خطی (LLDPE)

نمونه های خطی

– پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)

– پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق العاده بالا (UHMWPE)

پلی اتیلن شبکه ای شده(PEXو XLPE)

علاوه بر این ، PE همچنین در انواع دیگر مانند: (در این موارد جزئیات مورد بحث قرار نمی گیرد)

پلی اتیلن با چگالی متوسط (MDPE)

پلی اتیلن با چگالی بسیار کم (VLDPE)

پلی اتیلن با وزن مولکولی بالا (HMWPE)

پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار کم (ULMWPE)

پلی اتیلن کلردار (CPE)

برخی ازشرکت های  تأمین کننده پلی اتیلن عبارتند از: Borealis ، Celanese ، Dow Chemicals ، ExxonMobil Chemical، LyondellBasell، NOVA Chemicals، SABIC.