مستربچ پرکننده شفاف

مستربپ های پرکننده شفاف در ابعاد نانو به منظور دستیابی به کیفیت بالا و کاهش هزینه ها ایجاد شده و در حال توسعه است. نور و شفافیت بالا در پلیمرهای PE / PP / PS / ABS بسیار مناسب است تا اعمال می شود ، چراکه باعث بهبودخواص ظاهری  و درخشندگی پلاستیک می شود و پراکندگی گرید نانو این مستربچ پرکننده با رزین مناسب است. مستربچ گرید نانو با ویژگی های ظاهری مناسب اگر با درصد ۱۰ تا ۳۰ به رزین افزوده شود روی شفافیت مواد اولیه بی تاثیر است.

مستربچ پرکننده با شفافیت بالا در ابعاد نانو به راحتی و بدون تغییر در مسیر تولید با توزیع مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. مستربچ پرکننده شفاف در ابعاد نانو سختی، مقاومت کششی، و مقاومت در برابر شکست کالاهای پلاستیکی را افزایش میدهد.

تغییر زبان
سبدخرید