مستربچ سیاه
مستربچ سياه ما در انواع مختلف از 30% تا 60% كربن سياه (كربن بلك ) آميخته با PPCP, ABS, PC, PMMA, LDPE, LLDPE, PP مي باشد