مستربچ رنگی
 ما در حال حاضر دارای بالغ بر 2900 درجه رنگ مختلف براي تمامي محصولات پلاستيكی ( تزريق ، انواع فيلم ، كيسه و غيره) می باشيم. مستربچهای رنگی ما از پايه 1% تا 6% بسته به ضخامت ديواره محصول می باشد.