تیتانیوم دی اکسید( Tio2 )

 

تیتانیوم دی اکسید( Tio2 )

تیتانیوم دی اکسید( Tio2 )

پودر سفید رنگ که به دو شکل بلوری آناتاز و روتایل تهیه می شود . این ماده به میزان گسترده ای به عنوان رنگدانه (پیگمنت ) در مواد گرمانرم و گرماسخت به کار می رود .
اگر هدف استفاده از این ماده ایجاد رنگ سفید در قطعه باشد ، از آن به تنهایی استفاده می کنیم در غیر این صورت در کنار رنگدانه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .
این ماده از لحاظ شیمیایی خنثی بوده و در برابر حرارت و مهاجرت مقاوم می باشد . نوع روتیل آن دارای ضریب شکست بیشتر بوده و در نتیجه از قدرت کدر کنندگی بالاتری بر خوردار است .