آنتی بلاک( Antibloking)

 

آنتی بلاک( Antibloking)

آنتی بلاک( Antibloking)

ماده شیمیایی جامد است به مخلوط مواد پلاستیکی اضافه می شود تا از چسبیدن سطوح فیلم های ساخته شده از پلاستیک به یکدیگر و یا به سطوح دستگاههای فرآیند جلوگیری نمایند . این محصول را با مشخصات فنی مختلفی می توان تولید نمود .